Loading

Chwalił się jegomość pewien kobiet dwójce:

Mam mały interes. Pokazać? Pod Grójcem

on jest lokowany, a tam często bywa,

że jedno stanowią i sad, i warzywa.

 

Wiele chwil w mym życiu upływa radośnie.

Kiedy dobrze wsadzę – och, jak pięknie rośnie!

Ale dni bywają, gdy przeżywam męki,

bo interes damskiej domaga się ręki.

 

Jedna z dam wypowiedź pana ripostuje:

Nas mały interes nie interesuje!

Przyjemność znajdziemy w takim interesie,

co da żyć w luksusie i uciechy niesie.

 

 

26.03.2005