Loading

Gdy dorosłości doczekałem,

stało się dla mnie niepojęte

to, że ktoś z władz podjął uchwałę,

by czcić papieża monumentem.

Pono miał zdanie innych w cenie.

Stawiał człowieka nad ustrojem.

Przez wzgląd na chłopskie pochodzenie

potrafił cieszyć się pokojem.

 

A byłem wówczas tym zdziwiony,

że Jan jakoby się zasmucił,

kiedy stał w Odrę zapatrzony.

Od Wyspy Tumskiej się odwrócił.

Że udział w odsłonięciu dzieła

wziął cały polityczny światek,

lecz tylko z rzadka gdzieś mignęła

sutanna i biel koloratek.

 

Pytałem moich mistrzów w wierze,

skąd się wrogości tyle wzięło

do rzeźby tej. Mówili szczerze:

To przecież komunistów dzieło!

Szybko rządzącym się znudziła

zabawa w pomnik. Władców cecha!

Stoi więc zadumana bryła.

A przecież papież się uśmiechał!

 

Granitu biel miała symbolem

dobroci być i dostojności,

a pełni miejsca spotkań rolę.

Nieraz skrzydlatych przyjmie gości.

Czasami kwiaty ktoś położy.

Inny napisu treść tłumaczy.

Grupa luteran hołd mu złoży;

lecz któż rozumie, co to znaczy.

 

Polski katolik wie niewiele;

przyklasnął ziemiom odzyskanym,

ma udział w pokojowym dziele,

poczynił też w liturgii zmiany.

Dziś Kościół Jana świętym sławi.

A dla mnie sprawą oczywistą

jest, że choć Odrę błogosławi,

dla wielu został komunistą.

 

29.04.2014

 

** Niechciany pomnik (moja prywatna opinia) – jedyny w Polsce pomnik papieża Jana XXIII, ufundowany przez władze PRL (choć dziś niektórzy twierdzą, że ze składek społecznych). Odsłonięty został 5 czerwca 1968 r., a stoi we Wrocławiu przy ul. św. Marcina.

** … kiedy stał w Odrę zapatrzony – w oddali widział gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR (dziś Instytut Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego).

** Od Wyspy Tumskiej się odwrócił – pomnik jest tak sytuowany, że papież ma za plecami tę część Ostrowa Tumskiego, w której znajdują się kościoły i Pałac Arcybiskupi.

** … tylko z rzadka gdzieś mignęła sutanna i biel koloratek – w uroczystości odsłonięcia pomnika brali udział przedstawiciele różnych wyznań, natomiast duchowieństwo katolickie reprezentowali tzw. księży PAX-owscy.

** Władców cecha! – rządzący w każdej opoce szybko nudzą się „swoimi zabawkami”. Postawienie pomnika Jana XXIII „wbrew klerowi” było taką „zabawką”.

** … ma miejsca spotkań rolę – już w czasach, kiedy byłem „trochę starszą młodzieżą” umawiano się „pod papieżem”.

** … lecz kto rozumie co to znaczy – w luterańskim kalendarzu liturgicznym 3 czerwca (dzień śmierci Jana XXIII) jest obchodzony jako „Wspomnienie Jana XXIII, biskupa Rzymu”.

** przyklasnął ziemiom odzyskanym – w czasie jednej z audiencji papież wypowiedział słowa o „ziemiach zachodnich po wiekach odzyskanych”.

** ma udział w pokojowym dziele – chyba ostatnim działaniem na rzecz pokoju była encyklika „Pacem in terris” („Pokój na ziemi”).

** poczynił też w liturgii zmiany – zmiany w liturgii katolickiej zostały ujęte w konstytucja o liturgii „Sacrosanctum Concilium”, uchwalonej 4 grudnia 1963 r. (już po śmierci Jana XXIII). Przypisywane są jednak temu papieżowi, jako inicjatorowi II Soboru Watykańskiego – w czasie którego zostały przyjęte.