Loading

(na melodię: „Słoneczko”)

 

Kalendarz nam zapachniał majem,

co śpiewa: Jest najlepsza pora,

by na spotkaniu z pięknym krajem,

być właśnie na dziewiątym Forum!

 

Majowe słońce nam się kłania.

Przyroda wita nas majowa.

I w ramach tego powitania

wiatr z gór majowe niesie słowa.

 

Śląsk nas urokiem swym zachwyca:

Gdzieś tam nas czeka tajemnica,

to znów natury woła cud,

lub też mineralnych zestaw wód.

 

Polanica Zdrój – 16.05.2002

 

**  Forum – tu: Szkoleniowo – Krajoznawcze Ogólnopolskie Forum Kolejarzy. Była to impreza szkoleniowa dla działaczy kolejarskiej turystyki. 9 Forum było organizowane na Dolnym Śląsku. Jego motto: „Szlakiem cudów natury i miejsc tajemnych”.