Loading

(na melodię „Głęboka studzienka”, a przerywnik na melodię „Morskie opowieści”)

 

Gdy Nowy Rok wszystko, co stare przesłania,

ludzie sobie wzajem ślą powinszowania.

Po to do Rybnicy Ślężanie przybyli,

by sobie wszystkiego, co dobre życzyli.

 

Pierwszy toast wznieśmy za zdrowie Prezeski;

Niech nam wciąż udane szykuje imprezki!

Niech się cieszy z tego co stworzyła w trudzie!

Niech zawsze życzliwi będą dla niej ludzie!

Hej cha kolejkę nalej! Hej cha kielichy wznieśmy!

To zrobi doskonale naszej wspólnej pieśni.

 

I zdrowie Zarządu wychylić wypada.

Niechaj przez rok cały rozumnie nam włada,

a z tego co czyni niech ma satysfakcję

i stale niech zbiera gorące owacje!

Hej cha kolejkę nalej! Hej cha kielichy wznieśmy!

To zrobi doskonale naszej wspólnej pieśni.

 

 

Nowy rok, co przecież dopiero nastanie,

niech w szczęściu, dostatku przeżyją Ślężanie!

Radośnie niech szumią im lasy i rzeczki!

Niech mile spędzają rajdy i wycieczki!

Hej cha kolejkę nalej! Hej cha kielichy wznieśmy!

To zrobi doskonale naszej wspólnej pieśni.

 

Sympatykom naszym składamy życzenia:

Niech im się spełniają najskrytsze marzenia,

a serce wciąż nową przyjaźnią niech płonie

i czas szybko mija im w ślężańskim gronie!

Hej cha kolejkę nalej! Hej cha kielichy wznieśmy!

To zrobi doskonale naszej wspólnej pieśni.

 

Niech los wszelakiego daje dobra wiele;

życzymy Wam nasi śląscy przyjaciele!

Niech pokój przynosi i zdrowiem obdarza!

Niechaj uśmiech stale gości Wam na twarzach!

Hej cha kolejkę nalej! Hej cha kielichy wznieśmy!

To zrobi doskonale naszej wspólnej pieśni.

 

Za miłe przyjęcie nasi gospodarze,

niech życie dobrobyt przyniesie Wam w darze

i szczęście daruje i ciepłem odpłaci,

co płynie z serc głębi turystycznej braci!

Hej cha kolejkę nalej! Hej cha kielichy wznieśmy!

To zrobi doskonale naszej wspólnej pieśni.

 

Rybnica Leśna – 06.01.2001

 

** Toasty odśpiewywane były na imprezie zwanej „Sylwester BIS”, organizowanej w pierwszy weekend po tradycyjnym Sylwestrze, przez Koło PTTK nr 11 „Ślężanie”. Ta odbyła się we wskazanej dacie w Rybnicy Leśnej w znanej bardzo wielu chacie „U zbója”, a gospodarzami byli właściciele owej chaty.