Loading

(na melodię „Cygańska ballada”)

 

Żar leje się z nieba, czy zimny deszcz pada,

szlakami wędruje turystów gromada,

a z nimi piosenka wesoła, liryczna.

Od razu wiadomo – Fabryczna!

 

Śmiech dźwięczy radosny i słychać zachwyty;

to grupa młodzieży się wspina na szczyty.

Pytają się turnie: skąd młodzież ta śliczna?

Och góry – wiadomo Fabryczna!

 

Na polach złociste kłaniają się kłosy,

ujrzawszy cyklistów, co wstęgą mkną szosy;

wszak rower to zdrowie, tężyzna fizyczna.

Patrz niwo – wiadomo Fabryczna!

 

Gdy fala na grzbiecie kajaki unosi,

z ogromnym zachwytem skrzydlata brać głosi,

że dusza w żeglarzach jest tak romantyczna.

Ptaszęta – wiadomo Fabryczna!

 

Przewodnik przystaje i dziwy wciąż prawi,

a przy nim tłum ludzi, co świata ciekawi.

I płynie legenda, i wieść historyczna.

Wycieczko – wiadomo Fabryczna!

 

Choć forsy masz tylko niewielkie zapasy,

lecz wielką chęć w sercu, by jechać na wczasy,

to w BORT Cię obsługa czeka sympatyczna.

Kliencie – wiadomo Fabryczna!

 

Plik pism, ogłoszenie, rachunek, faktura

i problem – co zrobić?; więc pędzisz do Biura.

Stempelek – kontrola to merytoryczna.

W porządku! Wiadomo Fabryczna!

 

By mogła działalność Kół wielu być zgrana

i dobrze się działo – jest Władza wybrana

rozważna w myśleniu, w działaniu praktyczna.

Każdemu wiadomo – Fabryczna!

 

Przez życie człowieku w problemów brniesz pyle,

aż wreszcie zmęczony przystajesz na chwilę

i myślisz: Wspaniała ta brać turystyczna!

Zawołaj – wiadomo Fabryczna!

 

Biały Kościół – 18.09.1999

 

** Wiadomo Fabryczna – tekst piosenki zwraca uwagę na działania i osiągnięcia Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna im. Witolda Prelicza (którego wówczas byłem sekretarzem). W skład tego Oddziału wchodzi moje macierzyste Koło PTTK nr 11 „Ślężanie”.