Loading

(na melodię: „Ostatni mazur”)

 

Niegdyś miłe zaproszenie

nadeszło z Krakowa:

Pokażecie tu na scenie,

co kto w domu chowa.

Niech zobaczy to publika;

kiedyś może tłumy.

Obraz, słowo czy grafika

to powód do dumy.

 

Przyjechali – pokazali,

co muz darem było,

co w głębinach serc skrywali,

co się w duszach śniło.

Co w realu ma początek

i co z wyobraźni.

Tutaj się nawiązał wątek

niejednej przyjaźni.

 

Wartko rok za rokiem płynie;

przy KTK trwamy

i w kolejarskiej rodzinie

jubileusz mamy.

Mknie z dorobkiem do Krakowa

dziewczyna i chłopak,

by się móc zaprezentować

na X (dziesiątych) OPAK.

 

Za to mili gospodarze –

dzięki Wam składamy.

Jak obyczaj dawny każe,

nisko się kłaniamy.

Żeście tutaj nas przyjęli

jak najmilszych gości,

niech Wam dobry los udzieli

wszelkiej pomyślności.

 

Kraków – 11.10.2013

 

** OPAK – Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy, które odbywają się w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie przy ulicy Świętego Filipa.