Loading

Pierwszej Brygady nucił dziadek słowa.

Ojciec w plecaku drugie serce nosił.

Ja, że socjalizm musimy budować,

a syn – iż mury runą – pieśnią głosił.

 

Dziadek – ochotnik w legionach wojował.

Gdy był kaleką – świat nim poniewierał;

by żyć, mozolnie dla panów pracował.

Order mu dali – kiedy już umierał!

 

Dumny wzrok orła i biało – czerwoną

zobaczył ojciec, gdy wrócił z niewoli.

Jej dał swe siły! Innych wyróżniono!

Wstecz spoglądając mówi, że to boli.

 

Socjalizm polski był tylko złem świata?

Miał przecież dobro człowieka na względzie,

chociaż przybierał czasem postać kata.

A może ciągle tylko ja trwam w błędzie?

 

Syn już nie wierzy, że runęły mury.

Znów dzieli ludzi ściana nienawiści,

a wychodzące z zakamarków szczury

patrzą, jak własne osiągać korzyści.

 

Wielu brakuje dziś zwykłego chleba;

dworce i mosty mają za mieszkanie.

Wciąż ktoś im rzuca obietnice nieba,

które na ziemi… kiedyś tam… nastanie.

 

Mają śmietniki – bo jak żyć hasłami.

Pracę u obcych znajdują i… lęki.

Ktoś się z tym światem pożegna czasami,

aby już dłużej nie znosić udręki.

 

A chcą niewiele. Niech jak w dawnej pieśni

chleb sprawiedliwie podzielą ojcowie.

Niech przykazanie odkryją współcześni

w uścisku dłoni…, w jednym ciepłym słowie.

 

Lub dni nadejdą, gdy usną rozumy,

a pośród ruin snuć się będą dymy,

bo zaciskając pięści, ruszą tłumy.

I ciskać będą jakobinów rymy!

 

06.12.2006

 

** Pierwszej Brygady nucił dziadek słowa – chodzi o „Marsz Pierwszej Brygady”, będący pieśnią I Brygady Legionów Polskich.

** Ojciec w plecaku drugie serce nosił – tu: popularna na wszystkich frontach II wojny światowej i w partyzantce piosenka żołnierska „Serce w plecaku”

** Ja, że socjalizm musimy budować – odwołuję się do fragmentu „Piosenki pierwszomajowej” (sł. Krzysztof Gruszczyński, muz. Zbigniew Turski) – „I w dłoniach jak płomień robota się pali, bo naszym zadaniem budować socjalizm!”

** a syn – iż mury runą – pieśnią głosił – chodzi o znaną piosenkę Jacka Kaczmarskiego „Mury”.

** Niech jak w dawnej pieśni chleb sprawiedliwie podzielą ojcowie – odwołanie do pieśni „Błogosławiona dobroć człowieka”.

** jakobinów rymy –  tu: fragment pochodzący z „Marszu w przyszłość” Ryszarda Berwińskiego: „Więc gdy stary Bóg nie słucha, pomódlmy się do obucha. Uściśnijmy noże i dalej za morze krwi! Za czerwone morze!”