Loading

Podczas sierpniowej euforii,

(był to kolejny żart historii),

świat się w slogany wsłuchiwał te:

Egalite! i Fraternite!

Bez obcych dom się nam zamarzył,

los – który będzie dobrem darzył,

czas – gdy bliźniego dola wzrusza.

Taki Wiek Złoty – Owidiusza!

Miało łez nie być, ani zdrady.

Chcieliśmy ruszać świat z posady,

odpór wszelkiemu dając złu.

Tyś był nam wodzem Leszku W.

 

Laur włożono na Twe skronie.

Kiedy na wielkim siadłeś tronie,

robiłeś sobie dobrą prasę,

wielką nam obiecując kasę.

Gdyś roił blask drugiej Japonii,

klaszczących nasłuchując dłoni,

o wspólnej coś mówiłeś drodze

i prawej oraz lewej nodze.

Inni już przeżywali nędzę.

Ty ciągle śniłeś o potędze.

Wiarą w majaki z takiego snu

nas zaraziłeś Leszku W.

 

Przyjaciół miałeś za zabawkę.

Oni wysłali Cię na trawkę.

Świat dziś się śmieje do rozpuku,

że nasz ideał sięgnął bruku.

Ludowi z przemian tych zostały,

głoszone z trybun komunały,

i trudne do pojęcia misje,

lista Kalego…, i komisje.

I żart, co z oczu łzy wyciska:

brakuje chleba – są igrzyska

(ochłapy, które się rzuca psu).

I cóż Pan na to Leszku W?

 

11.03.2005

 

** Liberté, égalité, fraternité (fr.) – wolność, równość, braterstwo – hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

** Wiek Złoty – Owidiusza – odwołuję się do fragmentu „Przemian” Owidiusza „Złoty najpierw wiek nastał. Nie z bojaźni kary, lecz z własnej chęci człowiek cnoty strzegł i wiary. Kary i trwogi nie znano. W spiżowych tablicach groźby praw, i wyroku na sędziego licach lud nie czytał: bez sędziów byli bezpiecznemi”.

** lista Kalego – Kali to postać z powieści „W pustyni i w puszczy” Sienkiewicza o specyficznej moralności, którą przejęło wielu polityków. Tu: lista Wildsteina.

** komisje – tu: Nadzwyczajne Komisje Sejmowe.

** brakuje chleba – są igrzyska – parodia zawołania rzymskiego pospólstwa „panem et circenses” (chleba i igrzysk).