Loading

Majowy ranek. Cisza w krąg.

Wiatr baraszkując z gałązkami,

niósł zapach ukwieconych łąk.

Rydwan Heliosa nad dachami

tam płynął, gdzie wędrówki cel.

Pośród parkowej zieloności

ptaszęta dobywały trel

nabrzmiały majem – o miłości.

 

W idyllę ową świst się wdarł

i grzmot rozlegał się daleki.

Ptak przerażony w locie marł.

Spazmy wstrząsały nurtem rzeki,

bo w bruk uderzał ciężki but;

na moście było ich tysiące.

Strwożył się Warsa, Sawy gród.

Zlęknione chmury skryły słońce.

 

Mamo! O Jezu! – krzyk ten rósł,

gdy ziemi się kłaniały ciała.

Ku niebu rannych jęk się niósł;

matka łzą ranę przemywała.

Kto przeciw komu? Kim był wróg?

Dotąd nas ściga drwina świata.

Ze smutkiem z nieba patrzył Bóg,

że znowu brat zabija brata.

 

Wtem na Kasztance wjechał Ktoś

kto rzekł: synowie oraz córy

Polski, tych władców macie dość!

Im – chyba tylko macać kury!

Wystarczy już dziejowych dram,

co na los kraju kładą cienie!

Ja nowe rządy daję Wam;

one przyniosą uzdrowienie!

 

Powstał ów polityczny nurt,

aby krajowi dać pomyślność.

Już w Sejmie nie bywało burd;

tryumfowała jednomyślność.

Zaś rząd dla niepokornych miał

z dawna sprawdzone rozwiązanie:

bez sądu do Berezy gnał,

ten kto śmiał głosić własne zdanie.

 

I dziś polityk ten i ów

chce skryć się w Sulejówka ciszy.

A pośród gadających głów

nierzadko słowa te się słyszy,

że twardą ręką… głupi tłum,

co nie chce dążyć słuszną drogą.

 

Kiedy nie zechce znosić fum

naród i ruszy przeciw wrogom…

 

02.09.2009

 

** W idyllę ową świst się wdarł… – chodzi tu o zbrojny zamach stanu, dokonany przez marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 12-15 maja 1926 r. Uzasadnieniem dla przeprowadzenia przewrotu politycznego miała by pogarszająca się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju. W czasie walk zginęło 379 osób (w tym 164 osoby cywilne), a 920 zostało rannych.

** Sanacja (łac. sanatio – uzdrowienie) – potoczna nazwa obozu piłsudczyków rządzącego w latach 1926-1939, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem sanacji moralnej życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego.

** Bereza Kartuska – obóz utworzony w  1934 r. dla osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu (nazywany „Miejscem Odosobnienia”).  Osadzano w nim na podstawie decyzji administracyjnej, bez prawa apelacji na okres 3 miesięcy. Czas ten mógł być przedłużany (znane są przypadki osadzenia trwającego rok). Stosowano tam tortury psychiczne i fizyczne (np. za uchybienia w pracy więźniowie dostawali chłostę od 5 do 50 uderzeń w twarz).