Loading

Gdy wynurzył się z mroków, wierzyliśmy skrycie

w to, że potrafi zmienić całe nasze życie

tak, aby w nim na stałe dobrobyt zagościł

i nasze zatroskanie przemienił w radości.

 

Lecz widać nie dotarły doń nasze życzenia,

a upragniona radość została w marzeniach.

Nastał czas pełen obaw, cierpień i udręki.

Śmierć częstym była gościem i o przyszłość lęki

 

I – jeśli literackiej użyć metafory

– między panem a wójtem rozgorzały spory.

Gdyby mało nam było o codzienność troski,

o przewinach plebana wzmogły się pogłoski.

 

Kiedyśmy wybierali ważną osobistość,

mroczną twarz pokazała nasza rzeczywistość.

Czy usnęły rozumy? Potwór wyszedł z cienia?

Widzieliśmy – miast zalet – błędy, wypaczenia….

 

W pełni się odsłoniły w poglądach różnice;

zdesperowani ludzie wyszli na ulice

żądając, by się władza liczyła z człowiekiem.

Przeciw nim stróże prawa. Tak jak przed pół wiekiem.

 

Na każdą propozycję z drugiej było strony

jedynie weto. Wszakże naród podzielony

lekce myśl innych ważył. Nie znając ich racji,

dla własnych się idei domagał laudacji.

 

                                     * * *

 

Kiedy wreszcie w niebyty odejdzie Rok Stary,

czy znikną nasze troski i ucichną swary?

Czy jeszcze tu na Ziemi szczęśliwość nas czeka?

Tak, ale jeśli obok dojrzymy człowieka!

 

14.12.2020

 

** Śmierć częstym była gościem i o przyszłość lęki – rok 2020 to rok, w którym świat ogarnęła pandemia koronawirusa

** między panem a wójtem rozgorzały spory – odniesienie do napisanego przez Mikołaja Reja dialogu „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem, a Plebanem”. Tutaj: pan symbolizuje rządzących, wójt – władzę samorządową, a pleban – duchowieństwo.

** Czy usnęły rozumy? – „Kiedy rozum śpi, budzą się potwory” to wchodząca w skład cyklu „Kaprysy” rycina hiszpańskiego malarza Francisca Goi, przedstawiająca artystę, którego głowa spoczywa na biurku, na którym leżą porzucona kartka i pióro. Jest on atakowany przez upiory (m. in. nietoperze i sowy).

** Przeciw nim stróże prawa. Tak jak przed pół wiekiem. – odniesienie do wydarzeń grudnia 1970 r.

** laudacja – mowa pochwalna (zasadniczo obrazuje zalety jakiejś osoby). Tutaj idea symbolizuje człowieka.

** Czy jeszcze tu na Ziemi szczęśliwość nas czeka? – większość religii (szczególnie te monoteistyczne) obiecuje wieczną szczęśliwość w tym lepszym ze światów.

** … jeśli obok dojrzymy człowieka – Jezus został zapytany przez faryzeuszy, które przykazanie w Prawie jest największe, odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” (Mt 22 37-39).