Loading

Ty, co od wieków na ziemi i niebie

panując, wspierasz człowieka w potrzebie,

racz skłonić ucho i na to błaganie:

Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.

 

Czasem ktoś pyta: A skąd Ci ta trwoga,

kiedy na ziemi ojców nie ma wroga?

Inny zaś tymi słowy napomina:

Wszyscy Polacy to jedna rodzina!

 

Lecz w nienawiści czyśmy jeszcze wolni?

Do jakich czynów stajemy się zdolni,

gdy ciągle nowe zawiść czyni rany,

a myśl spętały nam gniewu kajdany?

 

Bracia ból sobie wzajemnie zadają.

Polami bitew ulice się stają.

Polak w swej złości zabija rodaka.

Biskup zapomniał, że kto mówi: raka…

 

                                * * *

 

Kiedy maleńką chwilę znajdziesz Panie

na to, by prośbie mej dać posłuchanie,

niechaj Majestat Twój cud sprawić raczy,

że Polak wreszcie bliźniego zobaczy.

 

20.08.2019

 

** raka – aramejskie pojęcia „raqa”, oznacza głupca, osobę bezmyślną, pustogłową; to termin nacechowany agresją, podobny do naszego „imbecyl” czy „kretyn”. Tu odniesienie do biblijnego „Kazania na górze” (Mt 5, 22), gdzie po wygłoszeniu ośmiu błogosławieństw Chrystus poucza słuchaczy: „A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: – Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego.”

** … bliźniego zobaczy – odniesienie do innego biblijnego fragmentu, kiedy to na pytanie uczonego w Piśmie: „A kto jest moim bliźnim?” Chrystus stawia za przykład Miłosiernego Samarytaninie  (Łk 10, 25-37).