Loading

Niemca urzeka władza, siła.

Jankesa sen mamona ziści.

Nas zwykła zawiść połączyła

i ukochanie nienawiści.

 

Kto więc dostatni żywot wiedzie

i w życiu miewa szczęścia wiele,

a czasem za granicę jedzie,

nie będzie naszym przyjacielem.

 

 

Taki, co chce mieć własne zdanie,

jedynie słusznych prawd nie słucha,

nie zasługuje na uznanie;

w nim jest coś z żyda lub z komucha.

 

Temu, kto czyniąc coś dla ludzi

słyszy nad dziełem swym zachwyty,

syk złośliwości zapał studzi:

z tego na pewno ma profity.

 

A przecież może być jak w niebie.

Szczególne mówi przykazanie:

bliźniego kochaj tak jak siebie.

Pan tak nauczał! Eeee… bajaaanie!

 

27.03.2018