Loading

Wyznaczono nam zadanie:

to budowa socjalizmu.

Lecz w misternym wodzów planie

brakło nuty realizmu.

 

Stery państwa ujął w dłonie

inny ktoś, by tu nad Wisłą

wybudować nam Japonię.

Tak niewiele z tego wyszło.

 

Z czasów Rzeczypospolitej

– budowli mistrzów zwodzenia

w woalu tajemnic skrytej,

zostały tylko wspomnienia.

 

Dziś mętlik powstał w mej głowie

i te są jego powody,

że w słowach POLSKA W BUDOWIE

nie potrafię dojrzeć zgody.

 

Z ludowej czerpiąc mądrości

i Biblii czytając słowa,

wiem, że jedynie w jedności

i zgodzie można budować.

 

Własnych planów tu się trzyma

każdy i kosztów nie liczy.

Dziw, że na to się nie zżyma

jeszcze Wielki Budowniczy.

 

02.09.2011

 

** Nasze budowanie – myślą przewodnią kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej w 2011 r. było hasło „Polska w budowie”. I wówczas zacząłem sobie przypominać kolejne „budowy” jakie miały miejsce za mojego życia.

** Z ludowej czerpiąc mądrości – przysłowia o zgodzie i niezgodzie (np. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje; Małe rzeczy zgodą rosną, duże niezgodą upadają).

** … i Biblii czytając słowa – biblijna opowieść o budowie wieży Babel (Rdz 11,1-9)

** Wielki Budowniczy Wszechświata lub Wielki Architekt Wszechświata – określenie, którym w rytuałach i ceremoniach masońskich określano Absolut, tj. pierwotny, doskonały, najwyższy, całkowicie niezależny i niczym nieograniczony byt; tu: Bóg.