Loading

Uroczystość wręczenia odznaki

HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

4 września 2020 roku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wrocław