Loading

Usnął rozum. Mrok upiory budzi.

Groźnie brzmiące hasła wyszły z cienia:

Jezus z Ryfką są rasą podludzi

i nie mają prawa do istnienia.

 

Nienawiści poruszone tryby:

tu ktoś płacze, tam biją człowieka.

Jezus z Ryfką dziś stracili szyby;

kto wie jednak, co jutro ich czeka.

 

Pędzi pociąg i nim świt nastanie,

już osiągnie docelową stację.

Jezus z Ryfką mają skierowanie;

w sanatorium odbędą kurację.

 

Szatan upust dał swej wyobraźni;

dziś mu władza nad światem jest dana.

Jezus z Ryfką posłani do łaźni.

Czystość rasy będzie zachowana.

 

Smok żelazny, jak to miał w zwyczaju,

kłęby dymu z trzewi swych wydalił.

Jezus z Ryfką prościutko do raju

poprzez komin pomaszerowali.

 

                        * * *

 

Ludzie ludziom gotują udrękę.

Brat – miast chleba – ma kamień dla brata.

Czy tych dwoje znów ma pójść na mękę,

by odeszła nienawiść ze świata?

 

25.08.2004

 

** Sie Juden! (niem.) – Oni są Żydami!  Odniesienie do wiersza Władysława Broniewskiego „Ballady i romanse”.

** Jezus i Ryfka – postaci z tego wiersza (oboje byli Żydami).