Loading

Dawidkowi – na 18 urodziny

 

Być dorosłym to znaczy

czuć sens życia inaczej,

niż w dzieciństwa wypadało dobie.

Trzeba w czynach powagi,

w myślach sporo odwagi

i wciąż dobre mieć zdanie o sobie.

Wtedy warto wyjść z cienia,

ożywiając pragnienia,

by ku gwiazdom podążać przez trudy.

A gdy szczęście dopisze,

miłe słowo usłyszeć;

choćby skryto w nich nutkę obłudy.

Gdy dojrzałość nastaje,

wyrastają w krąg maje;

bywa – szepnie ktoś o nich: to miłość!

Serce czuje potrzebę

podzielenia się niebem,

co się nagle na Ziemi zjawiło.

Odrobina zwykłego

poważania bliźniego

jest wśród zalet największą ozdobą.

Błędów wiele wybacza.

Wszak dorosłość oznacza:

w codzienności po prostu być sobą.

13.04.2018