Loading

Piotrusiowi – na 18 urodziny

 

Dopókiś młody nie dostrzegasz zdrady,

a na świat wokół spoglądasz radośnie.

W jawności uczuć nie widzisz przesady.

Wesołym śmiechem odpowiadasz wiośnie.

 

Ciągle mądrości życia nie doceniasz;

nie mogłeś zdobyć doświadczeń zbyt wielu.

A ponad siły przedkładasz marzenia

wierząc, że sięgniesz niebotycznych celów.

 

To co nieznane nie budzi Twej trwogi,

bo w sercach ludzkich pokładasz nadzieje.

I nie zawrócisz z raz obranej drogi,

gdy nienawiści wiatr Ci w twarz zawieje.

 

Jeszcze Cię przeszłe nie zajmują sprawy,

choć się niekiedy myśl tą chwilą wzruszy,

w której to obraz dziecięcej zabawy,

niespiesznie przemknie przed oczyma duszy.

 

                        * * *

 

Jeżeli któraś z życia przeciwności

do trosk i zmartwień powód Ci gotuje,

niechaj ta jedna myśl w Twym sercu gości:

Ten ją pokona, kto młodym się czuje.

 

22.08.2020