Loading

Ali z okazji Jubileuszu

 

Mówią: mężczyzny zaleta,

czy jest grekiem, czy zulusem,

gdy pamięta, że kobieta

wciąż ma lat dwadzieścia z plusem.

 

Dziś świętujesz Droga Alu

lat dwadzieścia z plusem małym,

wspominając – nie bez żalu

pewne chwile w życiu całym.

 

Bo choć wiele się zdarzyło,

po nocy wschodziły zorze.

Sądzisz, że co piękne – było?

Jutro być cudownym może!

 

Żyj przyszłością! Snuj marzenia

w każdym dniu, nie tylko w święta.

Niech Fortuna los odmienia

i Hygieja Cię pamięta.

 

Jeszcze niechaj w dobrobycie

daje żyć Demeter boska,

radością obdarza życie

i każda Cię mija troska.

 

18.08.2018