Loading

Kiedy na nas słońce pada,
płaczą deszcze listopada,
lub dla nas stroją się maje
Te voglio bene assaje!

 

Podziwiam Cię w każdej dobie.
A choć rzecz ta może Tobie
nie zawsze prawdą się zdaje
Te voglio bene assaje!

 

I gdy czas pomyślnie płynie,
i w szarej życia godzinie
świadomość otwiera raje:
Te voglio bene assaje!

 

Nawet jeśli moment wróży
nieuchronność groźnej burzy,
westchnienie w sercu powstaje:
Te voglio bene assaje!

 

Czy więc chwile masz radości,
czy w Twej duszy smutek gości
niechaj wśród myśli zostaje:
Te voglio bene assaje!

 

05.03.2023

 

Te voglio bene assaje! – Tak bardzo cię kocham. To tytuł pieśni w języku neapolitańskim, skomponowana w XIX w. i śpiewana przez neapolitańskie gospodynie domowe już około 1839 r. W czasach współczesnych jest bardzo wielu sławnych wykonawców tej piosenki.