Loading

Mistrza, kiedy nauczał, ktoś spytał: Mój Panie,

jakie jest najważniejsze boskie przykazanie?

Nad wszystko miłuj Boga! Lecz byś mógł być w niebie,

daj bliźniemu to wszystko, co chcesz mieć dla siebie!

 

Tak samo, jak poprzednie każde pokolenie,

w modlitwie o chleb proszę i o przebaczenie.

Kiedy zaś prośba moja wprost do nieba wzlata,

czy mam win darowanie i chleb też dla brata?

 

Gdy ziemskie wędrowanie skończy się po latach,

z tego co tu czyniłem zdam sprawę w zaświatach,

a w sentencji wyroku usłyszę to zdanie:

Znałeś wszak najważniejsze moje przykazanie!

 

02.09.2004