Loading

Rodzice uczyli: W tym tkwi mądrość cała

że kto sam się sławi, ten jest samochwała.

Ten, który się pracą całe życie trudzi,

doczeka się w końcu uznania od ludzi.

 

Naukom rodziców zbyt mocno ufałem

i rozczarowania w życiu przeżywałem.

Ach, jakże częstymi te chwile bywały,

kiedy pracowałem, by ktoś wziął pochwały.

 

Dziś inną maksymę chciałbym dać młodzieży:

Samochwalstwo – cnotą! Chwalić się należy!

Zaś uzasadnieniem niech będzie ta mowa,

że inni nas przecież będą krytykować.

 

26.05.2008