Loading

Mówi, że się szacunkiem cieszy,

bo wciąż się modli i nie grzeszy,

a zachowując obyczaje

pości… i w krąg jałmużnę daje.

Inny zginając kark w pokorze

zanosi modły: Przebacz Boże!

Wielkimi moje są przewiny.

Daj siłę zwalczyć ich przyczyny.

I bywa taki, co się trudzi

by tylko dobro nieść do ludzi.

Słabości bliźnich nie pamięta,

choć modli się… jedynie w święta.

Mimo, że różne to postawy,

o każdym mówią: Człowiek prawy.

bo wykazuje wiele troski,

by zachowywać zakon boski.

A jakąż ja wybieram rolę?

Wypełniać pragnę Twoją wolę,

czy też się staram przez dni całe,

jedynie własna głosić chwałę?

Minie dzień jeden, czy też lata,

zanim mój przyjdzie koniec świata.

Która z tych postaw mi pomoże,

bym Ciebie wówczas spotkał Boże?

11.03.2020

** … zakon boski – boskie prawa.