Loading

twórcy języka esperanto poświęcam

 

Rzecz ta ma Wieżę Babel w tle.

Niegdyś ku niebu tłum pospieszał

i Stwórca zdenerwował się.

Wszystkie języki im pomieszał.

 

Był już sędziwy pary wiek,

a we wrogości ludzie trwali.

Ty umyśliłeś – światły człek,

żeby się znowu dogadali.

 

Jak dobry kucharz – miałeś brać

z tej mowy to, a z innej tamto

i za przyprawę myśl swą dać.

Tak powstał język esperanto.

 

Z zapałem go powitał lud,

bo raźniej ludziom, gdy złączeni.

Uczeni docenili trud.

Złośliwcy byli urażeni.

 

Choć go nie przyjął cały świat,

(ktoś miał problemy z wyobraźnią),

wielu – dziś z sobą za pan brat;

język połączył ich przyjaźnią.

 

I za to Panie Zamenhof

człowiek dojrzały, czy małolat,

po wygłoszeniu wzniosłych strof,

chętnie zaśpiewałby dziś: Sto lat!

 

23.03.2006

 

** Wieża Babel – termin oznacza przedsięwzięcie niemożliwe do zrealizowania i prowadzące jedynie do powstania zamętu. Budowa wieży i skutki tego przedsięwzięcia opisane są w Biblii (Rdz. 11; 1-9). Opowieść ta występuje również w innych kulturach i tradycjach.