Loading

Jedna do Emaus droga.

Wędrowcy Cię nie poznali,

kontemplując klęskę Boga.

A oni się spodziewali…

 

W sercach uczniów rozpacz sroga.

Czy Wieczernik ich ocali?

Ukryje przed wzrokiem wroga?

A oni się spodziewali…

 

Radość w nich była, czy trwoga?

Gdy przed pustym grobem stali,

spowiła ich cisza błoga.

A oni się spodziewali…

 

Do Nieba otwarta droga!

Dziś pieśń wielkanocna chwali

nad śmiercią zwycięstwo Boga.

A myśmy się spodziewali…

 

30.03.2011

 

** A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. – Zdanie z Ewangelii Świętego Łukasza (24;21).