Loading

Spotkajmy się w Nowym Roku.

Starsi? Owszem, lecz niewiele!

Świat piękniejszy! No, a wokół

będą sami przyjaciele.

Świetna przyszłość! Dobre zdrowie!

(Taka dziś ministrów wizja.)

Pracą zajmą się posłowie,

kabaretem – telewizja.

Pracodawcy skalkulują,

że by żyć – nie starczą diety.

Ci co pracę wykonują,

dostrzegą szefów zalety.

Wiosna, lato, jesień, zima

będą o właściwej porze,

bo nam sprzyjał będzie klimat

i natura żyć pomoże.

Dziś mniemacie, że to baje,

co nam zdarzyć się nie mogą.

Myśl – gdy Nowy Rok nastaje,

skierujmy fantazji drogą,

która nowe możliwości

stale przed nami otwiera.

Bo kazano już w przeszłości

iść ku gwiazdom per aspera!

Wtedy świat się będzie zmieniał,

gdy będziemy tego chcieli!

Te nie spełnią się marzenia,

których nie będziemy mieli!

Płyńmy ku naszym dążeniom

na wyobraźni obłoku.

By dać kształt naszym pragnieniom,

spotkajmy się w Nowym Roku!

29.12.2006

** Per aspera ad astra – sentencja łacińska „przez trudy do gwiazd” (dosł. „przez ciernie do gwiazd”).