Loading

Na początku było słowo…

Potem stało się człowiekiem.

 

Wspominamy wciąż na nowo

to wszystko, co przed prawiekiem

w Betlejem się wydarzyło.

Śpiewamy, że Dziecię Boga

z Panny Marii się zrodziło,

że stajenka jest uboga,

że pasterze…, aniołowie…

i… że czuwa Józef stary,

a ze wschodu Trzej Królowie

przynieśli bogate dary.

 

Pięknie stroimy choinkę.

Caritas wspieramy datkiem.

Zapraszamy też rodzinkę,

by podzielić się opłatkiem.

Pusty talerz postawimy;

to tradycja – nie ma rady!

Czy wędrowca ugościmy?

Raczej… chyba… bez przesady!

Na Pasterce gromko płynie

kolęda: „Wśród nocnej ciszy”.

Przecież kraj nasz z kolęd słynie.

Niechaj w noc tę świat nas słyszy!

 

Pomyślności… Najlepszego…

życzy sobie grono gości

wokół stołu bogatego.

Przecież to jest dzień radości.

Bo dziś błogosławi Dziecię

i ojczyźnie i rodzinie.

Dziś pokój panuje w świecie.

Lecz gdy kilka dni upłynie,

znów na siebie plują tłumy.

Powracają dawne spory

i czas, kiedy śpią rozumy,

a zbudziły się potwory.

 

                       * * *

 

A wieszcz temu, co powiada,

że się w betlejemskim żłobie

Bóg narodził – rzecze: Biada,

jeśli się nie zrodził w tobie!

 

13.11.2010

 

** In principio erat verbum… (łac.) – Na początku było Słowo… (początek Ewangelii Świętego Jana).

** Biada, jeśli się nie zrodził w tobie! – Chodzi o sentencję zawartą w „Zdaniach i uwagach z dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka i Sę – Martena”: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w Betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie.”