Loading

Stary Rok nim odejdzie w zapomnienia mroki,

niechaj z sobą zabierze wszelkie złe uroki

i wraz z nim niech odpłynie gdzieś na krańce świata,

wszystko to, co nas boli i duszę przygniata.

Niech Rok Nowy – odziany w uroczyste stroje,

przyniesie w czas swych rządów pogodne nastroje.

Jego pląsy na wejście – szczerze niech nas cieszą.

Niechaj też dla nas szczodrze potrząsa swą kiesą.

Niech daruje każdemu, co sobie wymarzy:

i dostatek przynosi, szczęściem, zdrowiem darzy.

Niech pozwala wytrwale podążać do celu.

Niechaj stale otacza nas przyjaciół wielu.

Z takimi życzeniami dzisiaj się kłaniamy

i tym, co są nam bliscy, i… których nie znamy.

A niech wraz ze słowami wielkiej serdeczności,

radość, ciepło, życzliwość w naszych domach gości.

31.12.2004