Loading

Rezurekcyjny bije dzwon.

Cieszy się z Ziemią Niebo całe

tym, że podniosły jego ton

Zmartwychwstałego głosi chwałę.

Zakończył się zadumy czas.

Czy jednak się zgoiła rana,

co bólem przepełniała nas.

I jeszcze ta przez nas zadana?

Zmartwychwstał Pan. Radosna wieść

w Dniach Świąt się pozdrowieniem staje.

Tę prawdę mamy światu nieść.

Każą tak dawne obyczaje.

I gdy niezwykła mija noc,

usiadłszy przy świątecznym stole

serdecznych słów mówimy moc.

Szczerą w nich wyrażamy wolę?

W radosny Zmartwychwstania Dzień

miłość się w wielu sercach budzi.

Panie, nie pozwól, aby cień

wrogości znowu padł na ludzi.

23.03.2019

** Resurrexit, sicut dixit (łac.) – Zmartwychwstał, jak powiedział. Wers maryjnej antyfony „Regina Coeli”, która w okresie wielkanocnym jest śpiewana lub odmawiana w miejsce modlitwy Anioł Pański.