SZALOM

 

Pierwszym z Twych mieszkań na ziemi została

pasterska szopa - nie królewski dom,

bo obojętność ludzka tak kazała.

Hufce anielskie śpiewały: Szalom!

 

Mędrców się wielu w Świątyni zebrało,

gdy wykładałeś im naukę swą.

Jakże niezwykle w Twoich ustach brzmiało

to najzwyklejsze z pozdrowień: Szalom!

 

Z takimi jada, co splamieni grzechem!

Nie wie, że cieszą się opinią złą?

Na te szemrania umiałeś z uśmiechem

dać tłumom cichą odpowiedź: Szalom!

 

Od Twojej śmierci trzeci dzień już mija.

Zlęknionym uczniom kolana się gną,

gdy w Wieczerniku echem się odbija

wypowiedziane przez Ciebie: Szalom!

 

A kiedy w wieczną przyjdzie odejść ciszę,

bo postanowisz zamknąć księgę mą,

słowo: Apage! - w wyroku usłyszę,

czy też przywitasz mnie słodkim: Szalom!

 

30.12.2005

 

* Szalom (hebr.) -  pokój. Słowo Szalom jest przez Żydów używane jako powitanie.

* Apage! (gr.) - idź precz!

 

 


Drukuj  

Related Articles

BOŻE! CZY JESTEŚ?

BŁĘDNY RYCERZU!

A TO WŁAŚNIE JEST MIŁOŚĆ!